| หน้าหลัก | ITA2565 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
User Name
Password
ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มงานต่างๆ
เครือข่าย รพ.สต.
Web ที่น่าสนใจ
 EGP

  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง www.ksrsrrt.com 
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

c276-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 139]
28 ก.ค.64

c261-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นรอบอาคาร รพ.สต.บ้านรักไทย
: [ อ่าน 133]
29 มิ.ย.64

c277-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้ว รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 104]
28 มิ.ย.64

c275-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.สต.เกาะแก้ว
: [ อ่าน 110]
28 มิ.ย.64

c274-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นคอนกรีตรอบอาคาร รพ.สต.หนองแขม
: [ อ่าน 7]
28 มิ.ย.64

c273-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องตรวจพัฒนาการเด็กและห้องสุขศึกษา รพ.สต.หนองแขม
: [ อ่าน 101]
28 มิ.ย.64

c272-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน รพ.สต.หลุมข้าว
: [ อ่าน 139]
28 มิ.ย.64

c271-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน ขนาด 11.50 x 3.50 ตร.ม. รพ.สต.ถลุงเหล็ก
: [ อ่าน 115]
28 มิ.ย.64

c270-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องทันตกรรม รพ.สต.ถลุงเหล็ก
: [ อ่าน 109]
28 มิ.ย.64

c269-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นภายในและบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ขนาด 180 ตร.ม. รพ.สต.ดงมะรุม
: [ อ่าน 31]
28 มิ.ย.64

<<  ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>  
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
c257-แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 27]
16 พ.ค.64
c245-ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 เชิงรุก
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 190]
26 เม.ย.64
c246-ประกาศ สสอ.โคกสำโรง แนวทาง WFH
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 11]
9 เม.ย.64
c203-แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โคกสำโรง2564
สสอ.โคกสำโรง : [อ่าน 1]
17 ธ.ค.63
<<  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>  
 ระบบงานข้อมูลการส่งรายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

สถิติการส่งรายงาน 506 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

รพ.สต
วันที่
01-05
วันที่
06-12
วันที่
13-19
วันที่
20-26
วันที่
27-31
รวม
Zero
Report

เกาะแก้ว - - - - - - -
ถลุงเหล็ก 1 - - - - 1 -
หลุมข้าว - - - - - - -
ห้วยโป่ง - - - - - - -
คลองเกตุ - - - - - - -
สะแกราบ - - - - - - -
บ้านรักไทย 1 - - - - 1 -
เพนียด - - - - - - -
วังเพลิง - - - - - - -
ดงมะรุม - - - - - - -
วังขอนขว้าง - - - - - - -
วังจั่น - - - - - - -
หนอง แขม - - - - - - -

รวม
2 - - - - 2 -

 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
8 ธ.ค.63 : [อ่าน 1]
การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 153]
การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 126]
ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 38]
<<  กิจกรรมทั้งหมด >>  
ค้นหา Google
Google   
สสอ.โคกสำโรง
น.ส.กมลวรรณ สนามทอง
สาธารณสุขอำเภอเว็บระบบงานข้อมูล
 ITA

 Data Exchange

 สสจ.ลพบุรี

 Lopburi HealthCare

 Data Center

 สถิติการส่ง 43 แฟ้ม

 HDC MOPH

 FACEBOOK

แหล่งท่องเที่ยว
 อ่างเก็บน้ำหนองช้างนอน
26 เม.ย.64 : [อ่าน 146]

<<  แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด >>  
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก