| หน้าหลัก | ITA2566 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

  c246-ประกาศ สสอ.โคกสำโรง แนวทาง WFH
9 เม.ย.64 : [อ่าน 313]

  c245-ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค Covid 19 เชิงรุก
26 เม.ย.64 : [อ่าน 514]

  c203-แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.โคกสำโรง2564
17 ธ.ค.63 : [อ่าน 39]

  c257-แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
16 พ.ค.64 : [อ่าน 31]

  c295-ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาปีงบประมาณ 65 ข้อมูล ณ 13.09.22 (อยู่ในช่องฝากไฟล์)
PCU.ต.โคกสำโรง 13 ก.ย.65 : [อ่าน 54]

  c296-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนเมษายน
20 พ.ค.65 : [อ่าน 38]

  c297-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนพฤษภาคม65
20 ก.ย.65 : [อ่าน 50]

  c298-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนมิถุนายน65
20 ก.ย.65 : [อ่าน 51]

  c299-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนกรกฎาคม65
20 ก.ย.65 : [อ่าน 52]

  c300-สรุปตัวชี้วัดที่สำคัญประจำเดือนสิงหาคม65
20 ก.ย.65 : [อ่าน 53]

  หน้าที่ 1 - 1 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th