| หน้าหลัก | ITA2565 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 กิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

  c201-ชมรมรักษ์ดีศรีสำโรง ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
8 ธ.ค.63 : [อ่าน 28]

  c71-การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 33]

  c69-การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 73]

  c30-ประชุม SRRT อ.โคกสำโรง
14 พ.ย.55 : [อ่าน 18]

  c29-ประชาคม ไข้เลือดออก ต.ห้วยโป่ง
6 พ.ย.55 : [อ่าน 756]

  c27-ออกประเมินลูกน้ำยุงลาย หมู่4 หมู่12 ต.ห้วยโป่ง
25 ต.ค.55 : [อ่าน 281]

  c21-ประชุม Warroom SRRT
24 ต.ค.55 : [อ่าน 791]

  หน้าที่ 1 - 1 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th