| หน้าหลัก | ITA2564 | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง

  c195-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุข พ.ย.63
รพ.สต.ดงมะรุม 30 ต.ค.63 : [อ่าน 203]

  c194-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำเดือน พ.ย.63
รพ.สต.ดงมะรุม 30 ต.ค.63 : [อ่าน 164]

  c249-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.บ้านรักไทย รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 45]

  c250-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.ห้วยโป่ง รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 47]

  c251-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.คลองเกตุ รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 45]

  c252-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.สะแกราบ รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 47]

  c253-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.เกาะแก้ว รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 41]

  c254-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.วังจั่น รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 51]

  c255-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.หนองแขม รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 24]

  c256-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รพ.สต.หลุมข้าว รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17 พ.ค.64 : [อ่าน 37]

  c258-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องบริการแพทย์แผนไทย รพ.สต.ห้วยโป่ง
18 มิ.ย.64 : [อ่าน 25]

  c259-ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องทันตกรรมพร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศ รพ.สต.ห้วยโป่ง
18 มิ.ย.64 : [อ่าน 31]

  c260-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการ รพ.สต.เพนียด
28 มิ.ย.64 : [อ่าน 33]

  c261-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นรอบอาคาร รพ.สต.บ้านรักไทย
29 มิ.ย.64 : [อ่าน 68]

  c262-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างซ่อมแซมห้องตรวจภายใน รพ.สต.สะแกราบ
28 มิ.ย.64 : [อ่าน 24]

  หน้าที่ 1 - 1 ]2 ]
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - sumrong1@lbmoph.go.th