| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
User Name
Password
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานต่างๆ
เครือข่าย SRRT
  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ SRRT อำเภอโคกสำโรง www.ksrsrrt.com 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ SRRT-อำเภอโคกสำโรง
เรียนสมาชิก คปสอ รายงานสถานการณ์วัณโรคประจำเดือนกรกฎาคม63(ข้อมูลอยู่ในช่องฝากไฟล์) : [อ่าน 112] 29 ก.ค.63
เรียน สมาชิก คปสอ.โคกสำโรง ข้อมูลTBCM online ณ 31/03/63 (ในช่องฝากไฟล์) : [อ่าน 207] 8 เม.ย.63
เรียนสมาชิก คปสอ.โคกสำโรงรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประจำ สัปดาห์ที่18 (ในช่องฝากไฟล์) : [อ่าน 121] 16 พ.ค.62
<<  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>  
 ระบบงานข้อมูลการส่งรายงาน 506 SRRT-อำเภอโคกสำโรง

สถิติการส่งรายงาน 506 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รพ.สต
ทันเวลา
ไม่ทันเวลา
รวม
Zero Report

รพ.สต.เกาะแก้ว - - - -
รพ.สต.ถลุงเหล็ก - - - -
รพ.สต.หลุมข้าว - - - -
รพ.สต.ห้วยโป่ง - - - -
รพ.สต.คลองเกตุ - - - -
รพ.สต.สะแกราบ - - - -
รพ.สต.บ้านรักไทย - - - -
รพ.สต.เพนียด - - - -
รพ.สต.วังเพลิง - - - -
รพ.สต.ดงมะรุม - - - -
รพ.สต.วังขอนขว้าง - - - -
รพ.สต.วังจั่น - - - -
รพ.สต.หนอง แขม - - - -

รวม - - - -

 ระบบแจ้งเตือนการระบาด SRRT-อำเภอโคกสำโรง  < 24/09/2558-30/09/2558 >
วันที่
รหัส 506
สถานที่(จำนวนผู้ป่วย)

30/09/2558 66 dengue fever รพ.สต.คลองเกตุ (1)

31 Pneumonia รพ.สต.วังเพลิง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

27 Hemorrhagic fever with Shock รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

02 Diarrhia นอกเขต (1)
รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

18 Fever of unknown origin นอกเขต (1)
รพ.สต.ถลุงเหล็ก (1)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

14 Haemorrhagic conjunctivitis รพ.สต.วังเพลิง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

29/09/2558 66 dengue fever นอกเขต (4)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (2)
รพ.สต.สะแกราบ (1)
รพ.สต.วังเพลิง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

37 Syphilis รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)

31 Pneumonia รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)

27 Hemorrhagic fever with Shock PCU.ต.โคกสำโรง (2)

02 Diarrhia นอกเขต (1)
รพ.สต.เกาะแก้ว (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (2)
รพ.สต.สะแกราบ (1)
รพ.สต.บ้านรักไทย (1)
รพ.สต.ดงมะรุม (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (4)

18 Fever of unknown origin นอกเขต (1)
รพ.สต.ดงมะรุม (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

14 Haemorrhagic conjunctivitis รพ.สต.เพนียด (2)

28/09/2558 66 dengue fever นอกเขต (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

31 Pneumonia รพ.สต.เกาะแก้ว (1)
รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

03 Food poisoning รพ.สต.เพนียด (1)

02 Diarrhia นอกเขต (2)
รพ.สต.หลุมข้าว (1)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

18 Fever of unknown origin นอกเขต (1)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

15 Influenza รพ.สต.คลองเกตุ (1)
รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

27/09/2558 66 dengue fever นอกเขต (2)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (3)

31 Pneumonia รพ.สต.เกาะแก้ว (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

27 Hemorrhagic fever with Shock รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

02 Diarrhia นอกเขต (1)
รพ.สต.เกาะแก้ว (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (2)
PCU.ต.โคกสำโรง (3)

18 Fever of unknown origin นอกเขต (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
รพ.สต.สะแกราบ (1)
รพ.สต.วังเพลิง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

14 Haemorrhagic conjunctivitis รพ.สต.บ้านรักไทย (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

26/09/2558 31 Pneumonia รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

03 Food poisoning รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

02 Diarrhia นอกเขต (2)
รพ.สต.ถลุงเหล็ก (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
รพ.สต.เพนียด (3)
รพ.สต.วังเพลิง (1)
รพ.สต.ดงมะรุม (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (3)

18 Fever of unknown origin รพ.สต.เกาะแก้ว (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)

25/09/2558 66 dengue fever นอกเขต (1)
รพ.สต.หลุมข้าว (1)

31 Pneumonia รพ.สต.ถลุงเหล็ก (1)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

02 Diarrhia นอกเขต (1)
รพ.สต.ถลุงเหล็ก (1)
รพ.สต.หลุมข้าว (1)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (3)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
รพ.สต.เพนียด (1)
รพ.สต.วังเพลิง (2)
รพ.สต.ดงมะรุม (2)
PCU.ต.โคกสำโรง (6)

18 Fever of unknown origin รพ.สต.เพนียด (1)
รพ.สต.วังเพลิง (1)

14 Haemorrhagic conjunctivitis รพ.สต.ดงมะรุม (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

24/09/2558 66 dengue fever รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
รพ.สต.วังเพลิง (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

31 Pneumonia นอกเขต (1)
รพ.สต.เกาะแก้ว (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (1)
รพ.สต.เพนียด (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (2)

27 Hemorrhagic fever with Shock รพ.สต.ห้วยโป่ง (2)

02 Diarrhia นอกเขต (1)
รพ.สต.ห้วยโป่ง (1)
รพ.สต.คลองเกตุ (2)
รพ.สต.เพนียด (1)
รพ.สต.ดงมะรุม (1)
PCU.ต.โคกสำโรง (1)

15 Influenza รพ.สต.คลองเกตุ (1)

14 Haemorrhagic conjunctivitis รพ.สต.ถลุงเหล็ก (1)

 กิจกรรม SRRT-อำเภอโคกสำโรง
อบรมการเขียนแบบสอบสวนโรคติดต่อ
13 ก.ค.47 : [อ่าน 212]
การอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน
5 มิ.ย.57 : [อ่าน 383]
การอบรมควบคุมโรคมือเท้าปากในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
27 พ.ค.57 : [อ่าน 80]
ประชุม SRRT
11 มิ.ย.56 : [อ่าน 325]
<<  กิจกรรมทั้งหมด >>  
ค้นหา Google
Google   
หัวหน้า SRRT
นายชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ
หน.ทีม SRRT-อำเภอโคกสำโรงAlert Update
  รพ.สต.เกาะแก้ว
  รพ.สต.ถลุงเหล็ก
  รพ.สต.หลุมข้าว
  รพ.สต.ห้วยโป่ง
  รพ.สต.คลองเกตุ
  รพ.สต.สะแกราบ
  รพ.สต.บ้านรักไทย
  รพ.สต.เพนียด
  รพ.สต.วังเพลิง
  รพ.สต.ดงมะรุม
  รพ.สต.วังขอนขว้าง
  รพ.สต.วังจั่น
  รพ.สต.หนอง แขม
  PCU.ต.โคกสำโรง
  เทศบาลโคกสำโรง
แหล่งท่องเที่ยว
 สนามกอล์ฟ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
9 ธ.ค.52 : [อ่าน 457]

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ต.หลุมข้าว
9 ธ.ค.52 : [อ่าน 224]

<<  แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด >>  
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com
SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก