| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 แนวทางดำเนินงานสอบสวนและควบคุมโรคคอตีบเบื้องต้นฉบับ final [4 Attachments]‏ รายละเอียดในช่องฝากไฟล์ - 17 กันยายน 2556
เรียนเครือข่าย SRRT ทุกท่าน

ขออธิบายที่มาขอแนวทางคอตีบเพิ่มเติมหน่อยค่ะ เนื่องจากตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงายผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบอย่างต่อเนื่อง จากหลายพื้นที่ ทั้งหมด 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ไม่รวมผู้ป่วยจากจังหวัดภาคใต้ตอนล่างซึ่งพบผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆ) จากตาก ยโสธร อุดรธานี (2 ราย) และกรุงเทพ เป็นชาวไทย 4 ราย และพม่า 1 ราย ผู้ป่วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ใหญ่ทั้ง 3 ราย แต่ที่ตากและกรุงเทพเป็นเด็กก่อนวัยเรียน (0 – 5 ปี)

เด็กทั้งสองรายไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เนื่องจากรายหนึ่งเป็นเด็กต่างชาติที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่ไม่ได้อยู่ในศูนย์อพยพจึงไม่มีผู้ดูแลเรื่องการให้วัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ส่วนรายที่สองเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด และรับวัคซีนเฉพาะตอนแรกเกิดและเมื่ออายุ 1 ปี สำหรับผู้ใหญ่ทั้ง 3 รายเป็นกลุ่มผู้ติดสารเสพติดหรือมีผู้ติดสารเสพติดในครอบครัว และอีกรายเป็นผู้ที่มีประวัติร่วมวงเหล้าโดยใช้แก้วเดียวกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ป่วยที่พบในช่วงแรกของจังหวัดเลย ก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่ในปีที่ผ่านมา

ทางสำนักระบาดวิทยากับสำนักโรคติดต่อทั่วไปจึงปรับปรุงแนวทางการสอบสวนควบคุมโรคคอตีบ โดยใช้ประสบการณ์จากการระบาดในปีที่ผ่านมา แนวทางที่ส่งให้นี้เป็นเฉพาะในส่วนของทีม SRRT ค่ะ ส่วนเรื่องแนวทางการให้วัคซีน ทีมสำนักต.ยังขอแก้ไขแนวทางเพิ่มเติม ดังนั้นในหนังสือสั่งการที่ออกไปจึงบอกว่าสำหรับแนวทางการให้วัคซีน ให้สอบถามได้ที่ กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร 02-5903196 นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ โทรศัพท์ 081-4276276 อีเมล์ yoochaaoen@hotmail.com และคุณพอพิศ วรินทร์เสถียร โทรศัพท์ 081 – 6478831 อีเมล์ porpit@health.moph.go.th

ในแนวทางการดำเนินงานโรคคอตีบของปี 2556 นี้ มีการปรับปรุงจากปีก่อนอยู่บางส่วน ที่สำคัญคือ
1. นิยามผู้ป่วย มีการปรับให้ผู้ป่วยที่มีไข้ เจ็บคอ และพบแผ่นฝ้าขาวในคอ ซึ่งมีผลเพาะเชื้อพบ Corynebacterium diphtheriae แต่ไม่พบ Toxin เป็นผู้ป่วยเข้าข่าย ซึ่งจะทำให้การดำเนินการควบคุมโรคอยู่ในระดับเดียวกับผู้ป่วยยืนยัน (ในขณะที่นิยามในปีที่ผ่านมาเป็นผู้ป่วยสงสัย)
2. การค้นหาผู้สัมผัสและดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นในกรณีที่เป็นผู้ป่วยสงสัยจะทำเฉพาะในวงเล็กที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมาก ต่างกับผู้ป่วยเข้าข่ายและผู้ป่วยยืนยันที่ดำเนินการแบบเต็มรูปแบบ
3. ปรับพื้นที่ดำเนินงานเป็นระดับตำบล จากเดิมที่เป็นระดับอำเภอ
4. ดำเนินการเฉพาะในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย (ผู้สัมผัสวงที่ 1) โดยที่ยังไม่ดำเนินการในผู้สัมผัสของผู้สัมผัสวงที่ 1 (ผู้สัมผัสวงที่ 2) จนกว่าผลเพาะเชื้อของผู้สัมผัสวงที่ 1 รายใดให้ผลบวก จึงค่อยดำเนินการต่อในกลุ่มผู้สัมผัสของรายนั้น
สำหรับหนังสือแจ้งเตือนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคอตีบ ที่จะส่งให้สสจ. และสคร. ทางสำนักระบาดฯจะส่งให้ทางเมล์ค่ะ เพื่อให้เริ่มดำเนินการเลยสำหรับจังหวัดที่อยู่ในข่ายเสี่ยงสูง หรือจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ระบาด

ขอบคุณค่ะ

หมอพจมาน


SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com