| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 เรียน สมาชิก คปสอ.โคกสำโรง ติดตามสถานการณ์วัณโรคปี56-57 update 10/03/57 ในช่องฝากไฟล์ - 11 มีนาคม 2557
เรียน สมาชิก SRRT คปสอ.โคกสำโรง


ห้ามนำไฟล์ชื่อผู้ป่วยวัณโรค ที่แนบมาพร้อมนี้ไปเผยแพร่ ให้แก่บุคคล หรือ บุคลากรอื่นๆ ที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านวัณโรคหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและญาติ


จึงขอให้โปรดระมัดระวังการใช้ฐานข้อมูลนี้ด้วย เนื่องจากจัดเป็นฐานข้อมูลลับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลผู้ป่วยเท่านั้น


TB-Clinic

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com