| หน้าหลัก | ภาพกิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |
รายการ
 เรียน สมาชิก SRRT คปสอ.โคกสำโรง สามารถเบิกวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรคในภาวะอุทกภัยได้ที่ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค รพ.โคกสำโรง และเพื่อความสะดวกกรุณาส่งรายงานพื้นที่น้ำท่วมและรายการของที่ต้องการเบิกล่วงหน้า 1 วันก่อนมารับของ รายการของสำหรับเบิกใช้ - 24 กันยายน 2556
รายการของสามารถเบิกได้ คือ

1.คลอรีนผง65%
2.คลอรีนเม็ด
3.ถุงดำ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
4.เชือกปอ
5.ส้วมเก้าอี้
6.สารส้ม
7.ชุดทดสอบคลอรีนตกค้าง
8.ชุดทดสอบค่า pH ในน้ำ
9.ก.ย.15
10.EM ขยาย
11.EM บอล
(บางรายการอาจมีจำนวนจำกัด)

SRRT-อำเภอโคกสำโรง - หน้าหลัก
 
This website optimize resolution best view for 1024 x 768
จัดทำและพัฒนาโดย กลุ่มงานควบคุมโรคและระบาดวิทยา
คปสอ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
Email - aecom2007@hotmail.com